Gói tăng 10.000 view youtube

1.200.000 

Gói tăng 10.000 view

Mô tả

  • Thực hiện tăng view theo yêu cầu của khách hàng.
  • Tổng view: 10.000 – 10.100view
  • Tăng view thật, tăng nhanh, không giảm theo thời gian
  • Lượt truy cập an toàn.
  • Khắc phục nhanh sự cố trong vòng 24h
  • Chia tối đa 10 videos
  • Thời gian chạy view: 3 – 5 ngày (phù hợp)

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn thêm