Viết bài phát biểu/ phỏng vấn

1.500.000 

Viết bài phát biểu/ phỏng vấn

Mô tả

  • Viết bài Phát biểu/Phỏng vấn cho các chương trình, Hội nghị, …theo yêu cầu.
  • Độ dài bài viết tối đa: 1.000 từ.
  • Thực hiện phân tích yêu cầu của bài phát biểu: viết cho ai, ai là người đọc, người nghe, và viết để sử dụng trong trường hợp nào,.. để tiến hành viết bài.
  • Bài phát biểu đủ ý, đúng mục đích, đúng với vai trò của người phát biểu, không lan man và không gây nhàm chán cho người nghe.
  • Hỗ trợ chỉnh sửa: 1 lần, sau khi đã thống kê đầy đủ tất cả yêu cầu chỉnh sửa.
  • Thời gian nhận bài: Tối thiểu 3 ngày (tùy số lượng và yêu cầu)

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn thêm